Passar perfekt som utdelning på mässor och event

Volym etikett


När USB-minnet pluggas till datorn blir det automatiskt tilldelat ett namn, såsom (Flyttbar disk (G:)). För att optimera marknadsföringen genom USB-minnen kan man som kund välja att ändra denna etikett till ett för kunden valfritt. Detta innebär att vi på Memoria kan ändra etiketten så att varje gång USB-minnet pluggas till datorn dyker upp det namn som kunden själv har valt, istället för standard.label

Namnge disken med den egna verksamhetens namn och det dyker upp när man pluggar in usb-minnet till datorn.