Många fina usb-minnen att välja bland

AutoRun funktion


Denna funktion är ett komplement till lösningen med förinstallerad data. Denna lösning är speciellt anpassad till de verksamheter som kräver maximalt utnyttjande av USB-minnen som marknadsföringsverktyg. I vanliga USB-minnen får man som användare själv sätta igång det material som man önskar. Genom AutoRun funktionen startar det material som man valt att infoga i USB-minnet automatiskt så fort minnet pluggas till datorn. På så sätt påminns den slutliga användaren om vem som står bakom marknadsföringen och vad budskapet är.
AutoRun funktionen fungerar bra på de flesta operativsystem men de nyare (Windows Vista, Windows 7, Mac) möjliggör för användaren att blockera alla sorters pop up och därmed neutraliserar denna funktion.autorun

Kombinera detta alternativ med försinstallerad data och den senare starta automatiskt när minnet kopplas till datorn.