Passar perfekt som utdelning på mässor och event

Vilka tillägg passar din verksamhet?


Valet av marknadsföringsstrategi kräver en väl genomtänkt analys. Vilka är slut-användarna, när blir mina ansträngningar för mycket, vad för information behöver slut-användaren, behöver jag skydda känsligt material osv.? För att så optimalt som möjligt nå slut-användarna har vi på Memoria tagit fram ett flertal lösningar som förser de nödvändiga verktygen. Samtidigt erbjuder vi även kundtjänst i form av konsultationer. Om du som kund känner att du behöver rådfråga om marknadsföringen och användningen av våra lösningar är du välkommen att kontakta oss.
Förmedla ditt budskap till slut-användarna genom våra tillägg!

Klicka vidare för att se vad vi kan erbjuda.


Lösningar