Passar perfekt som utdelning på mässor och event

Lösenordsskyddade USB-minnen


Vanliga USB-minnen möjliggör snabb och enkel tillgång till det material som finns sparat. Detta kan ibland innebära ett problem då i vissa fall är det bäst att behålla vissa dokument otillgängliga för obehöriga. Detta kräver att man har något som styrker ens identitet och därmed behörighet till de dokument som finns i USB-minnet. Detta kan möjliggöras genom att mjukvara installeras på USB-minnet, som kräver av användaren valt lösenord, innan dokumenten blir tillgängliga. Riskerna att bli av med USB-minnet, därigenom chanserna att känsligt material tillfaller obehöriga, kan vara relativt hög och ett sätt att reducera denna risk kan vara genom att använda lösenordsskydd. USB-minnen med lösenordsskydd är väl anpassade till användning inom arbetsplatser där dokument överförs frekvent, men där det samtidigt krävs att dokument förblir tillgängliga enbart för deras upphovstagare.password

Lås USB-minnet så att obehörga inte kommer åt dina dokument.