Mycket snabb leverans och bra kommunikation

Lås filerna på ditt usb-minne


Ett komplement till förinstallationen är fil-lås. För att undvika att det data man har infogat på USB-minnet raderas kan man förhindra detta genom att låsa filerna. Genom denna åtgärd behålls det ämnade materialet på USB-minnet och varje gång det pluggas till datorn finns det tillgängligt och kan öppnas. Denna lösning är speciellt framtagen för de kunder som kontinuerligt vill påminna mottagaren om vad man har att erbjuda. Samtidigt som man låser filerna är det möjligt att använda USB-minnet precis som vanligt, till de dagliga behoven.


lock

Allt material kan låsas så att det alltid finns tillgängligt för slutanvändaren.